Lista dostępnych mieszkań

Nr mieszkania Kondygnacja Pow. deweloperska Rzut Wizualizacja Status
01 parter 37,03m2 Sprzedane
02 parter 56,89m2 Dostępne
03 parter 50,08m2 Dostępne
04 parter 41,85m2 Sprzedane
05 parter 46,39m2 Sprzedane
06 parter 48,64m2 Sprzedane
07 parter 55,05m2 Sprzedane
08 I piętro 37,14m2 Sprzedane
09 I piętro 56,91m2 Dostępne
10 I piętro 49,99m2 Sprzedane
11 I piętro 41,96m2 Sprzedane
12 I piętro 46,52m2 Sprzedane
13 I piętro 48,66m2 Sprzedane
14 I piętro 55,16m2 Sprzedane
15 II piętro 37,14m2 Sprzedane
16 II piętro 56,91m2 Dostępne
17 II piętro 49,67m2 Sprzedane
18 II piętro 41,79m2 Sprzedane
19 II piętro 46,32m2 Sprzedane
20 II piętro 48,55m2 Sprzedane
21 II piętro 55,06m2 Sprzedane
22 III piętro 37,14m2 Sprzedane
23 III piętro 56,91m2 Dostępne
24 III piętro 49,67m2 Sprzedane
25 III piętro 41,79m2 Sprzedane
26 III piętro 46,32m2 Sprzedane
27 III piętro 48,55m2 Sprzedane
28 III piętro 55,06m2 Sprzedane
29 parter 49,66m2 Sprzedane
30 parter 53,22m2 Sprzedane
31 parter 58,24m2 Sprzedane
32 I piętro 49,84m2 Sprzedane
33 I piętro 53,30m2 Sprzedane
34 I piętro 58,40m2 Sprzedane
35 II piętro 49,79m2 Sprzedane
36 II piętro 53,21m2 Sprzedane
37 II piętro 58,40m2 Sprzedane
38 III piętro 49,79m2 Sprzedane
39 III piętro 53,21m2 Sprzedane
40 III piętro 58,40m2 Sprzedane
41 parter 61,29m2 Sprzedane
42 parter 60,69m2 Sprzedane
43 parter 58,32m2 Sprzedane
44 I piętro 61,35m2 Sprzedane
45 I piętro 60,84m2 Sprzedane
46 I piętro 58,40m2 Sprzedane
47 II piętro 61,26m2 Sprzedane
48 II piętro 60,47m2 Sprzedane
49 II piętro 58,20m2 Sprzedane
50 III piętro 61,26m2 Sprzedane
51 III piętro 60,74m2 Sprzedane
52 III piętro 58,20m2 Sprzedane
53 parter 51,51m2 Sprzedane
54 parter 62,65m2 Sprzedane
55 parter 40,36m2 Sprzedane
56 I piętro 51,50m2 Sprzedane
57 I piętro 62,75m2 Sprzedane
58 I piętro 40,19m2 Sprzedane
59 II piętro 51,38m2 Sprzedane
60 II piętro 62,52m2 Sprzedane
61 II piętro 40,09m2 Sprzedane
62 III piętro 51,38m2 Sprzedane
63 III piętro 62,52m2 Sprzedane
64 III piętro 40,09m2 Sprzedane